Enterprise/Solution Architect

Rijksoverheid (Den Haag ZH, Nederland) 1 dag geleden gepost
I-Interim Rijk: Rijkscollega’s voor het realiseren van I-ambitiesBen jij een Architect die zich vrij kan bewegen tussen Enterprise en SolutionArchitectuur? Wil jij meewerken aan de digitalisering van de rijksoverheid enhelpen bij het realiseren van de rijksbrede I-ambities? Dan ben jij mogelijkonze nieuwe collega.I-Interim Rijk zoekt Enterprise en Solution architecten met enthousiasme enervaring, die I-Interim Rijk versterken met hun kennis en ervaring. Architectendie gebruik kunnen maken van moderne ontwikkelingen zoals agile architectuur encloud & beveiligingstechnieken. Architecten die thuis zijn op het gebiedvan strategisch advies en vanuit een regierol kunnen opereren.I-Interim Rijk (IIR) helpt de rijksoverheid succesvol te zijn in de digitalewereld. Van informatietoegang bij de Ombudsman tot digitale samenwerking in deinburgeringsketen; IIR werkt rijksbreed mee aan belangrijke I-projecten. Wijleveren tijdelijke expertise en wisselen kennis uit en zo vergroten weslagvaardigheid en ondernemerschap van de Rijksoverheid.Door de kennis en ervaring van onze medewerkers en het interdepartementalewerken, draagt IIR bij aan de uitwisseling en opbouw van kennis op IV- enICT-gebied.IIR is betrokken bij alle grote activiteiten en ontwikkelingen binnen het Rijk.Zaken waar jij als Architect direct aan bijdraagt.Wat ga je doen?Als rijksambtenaar werk je in opdracht van IIR als Enterprise of Solutionarchitect aan projecten en programma’s waarin je met jouw kennis en ervaringhet verschil kunt maken. Je werkt op interim-basis voor verschillendeministeries of uitvoeringsorganisaties. Deze opdrachtgevers verwachten dat jebeschikt over een heldere (ICT) visie en brede algemene ICT-kennis.Bij IIR zoeken we mensen met ondernemerszin. Je werkt proactief mee aanje eigen ontwikkeling en die van de groep, ziet kansen en pakt die op. Je weetje eigen weg te vinden binnen de Rijksoverheid, maar doet dat niet alleen. Jekrijgt namelijk goede ondersteuning van talentmanagers die ervoor zorgen dat jeoptimaal kunt presteren. Ook bieden we opleidingsprogramma’s om ervoor tezorgen dat jij de juiste kennis en vaardigheden hebt. Bij IIR draag je, samenmet een groep van ruim 200 professionals, bij aan het maatschappelijk belang inde samenleving en de Rijksoverheid.Je bentOndernemend en zelfstandig ingesteldProfessioneel, creatief en kijkt makkelijk over de grenzen van de opdracht heenEnergiek, enthousiast en een goede luisteraarIn staat om veranderingen te realiserenOp de hoogte van de laatste ontwikkelingen in IT, digitalisering en IT-architectuur, en goed in staat hier met opdrachtgevers en collega's over te spreken.Je kunt goed omgaan met collega's, opdrachtgevers en ketenpartners, ook als het spannend wordtEen netwerk opbouwen en snel met collega's schakelen, om de extra's te bieden die de opdrachtgever succesvol makenDraagvlak voor veranderingen creëren.Je wilt:Bijdragen aan een betere rijksoverheid, een overheid die er is voor en van ons allemaal, ook in een digitale samenlevingWerken aan inhoudelijk boeiende en complexe digitaliseringsvraagstukken, vraagstukken waarin belangen van individuen en belangen van groepen altijd goed gewogen moeten wordenVrij bewegen door de IT van de overheid, en overal brede ervaring opdoen, van cyber security tot augmented decision making, van persoonsgevoelige-administratie tot realtime automatisering bij organisaties als RWS, Defensie, etc.Je hebtUniversitair werk- en denkniveauMinimaal 5 jaar werkervaring als Enterprise of Solution architect in de IT, binnen en buiten de overheid, het liefst binnen een Regie organisatieOog voor de omgeving en een brede blik voor de diverse belangen van opdrachtgevers, afnemers, gebruikers en toezichthouders. Je schroomt niet om belangconflicten te expliciteren en daar relevante vragen daarbij te stellenOog voor vernieuwing en de kansen om trajecten in beweging te zettenPassie voor IT en digitaliseringBewezen vaardigheden in het werk als architect op het gebied van probleemoplossend vermogen, overtuigingskracht, klantgericht denken, informatieanalyse en probleemanalyse, structureren en ordenen, adviesvaardighedenDe nodige vakinhoudelijke kennis en een technische achtergrond en/of ervaring op zeker één aspect van IT (bijvoorbeeld infrastructuur, sourcing, cyber security, development & operations, integratie, mobile, interactie, data, datascience).Salaris­niveau schaal 13, schaal 14 Salaris­omschrijving Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. Maand­salaris Min €4.281 – Max. €7.096 (bruto) Dienst­verbandArbeidsovereenkomst voor bepaalde tijdContract­duur1 jaarMinimaal aantal uren per week32Maximaal aantal uren per week36Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.Onze medewerkers zijn ingezet op opdrachten door het hele land.Een TMA-assessment maakt standaard deel uit van ons sollicitatietraject.Voor sommige opdrachten is een extra screening vereist.Wij streven ernaar om je na een jaar een vaste arbeidsrelatie te bieden.Uiterlijk 9 maanden na indiensttreding nemen we hierover een besluit op basisvan de ruimte voor vast personeel en jouw inzetbaarheid op onze opdrachten.Ook Rijkscollega’s (in de schalen 13-14) zijn van harte welkom om IIR te komenversterken op detacheringsbasis. Als Architect ben je voor een bepaalde tijd ofde duur van een opdracht gedetacheerd bij IIR. Na deze periode keer je met jenieuw opgedane kennis en ervaring terug in je huidige functie bij het Rijk.IIR zal gedurende de eerste helft van 2021 op zoek zijn naar meerderei-Professionals. Hierdoor zal deze vacature tot 1 juni 2021 open staan. Elkemaand zal er een selectieronde plaatsvinden.
Gelijkaardige vacatures

Enterprise/Solution Architect

Apply On Company Site
Back to search page
;