Job Description

ออกแบบกราฟฟิกโดยใช้โปรแกรม Illustrator / Photoshop / After Effects เพื่อทำกราฟฟิกสำหรับประกอบในงานวีดีโอรูปแบบต่างๆ ตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้เวลาที่กำหนด โดยทำงานควบคู่กันไปกับ Video Editor เพื่อป้อนงานที่เป็นกราฟฟิก ให้ Video Editor ประกอบในวีดีโอ
นอกจากนี้มีงานส่วนของการออกแบบที่อาจเป็นลักษณะภาพนิ่ง Artwork ต่างๆด้วย ตามโจทย์งานที่ได้รับจากลูกค้า
- เพศหญิง หรือชาย อายุ 22-35 ปี จบปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันสูงได้ และทำสำเร็จภายในเวลาที่กำหนด
- มีความรู้ด้านงานกราฟฟิกเป็นอย่างดี มีความคิดสร้างสรรค์ รักงานกราฟฟิกและการออกแบบ มีรสนิยมที่ดี
- ทำงานล่วงเวลาได้
- ใช้งานโปรแกรม After Effects, Photoshop, Illustrator ได้เป็นอย่างดี หากสามารถใช้งานโปรแกรมด้านกราฟฟิกอื่นๆได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการประกันสังคมเมื่อผ่านการทดลองงาน

More Jobs at บริษัท พรอมท์ ดู จำกัด (Prompt Do Company Limited) Follow Company

  • Video Editor
    Khet Wang Thonglang
    6วันที่ผ่านมา
  • Co-Producer
    Khet Wang Thonglang
    6วันที่ผ่านมา

See all jobs at บริษัท พรอมท์ ดู จำกัด (Prompt Do Company Limited)