ในแต่ละเดือนมีผู้ใช้ในประเทศไทยเข้ามาใช้เว็บไซต์ Wongnai.com และแอพ Wongnai เพื่อค้นหาร้านอาหาร ดูรูป อ่านรีวิวและ Content ต่างๆ เป็นจำนวนมากกว่า 13 ล้านคน

ทีม Backend เป็นหนึ่งในทีมที่พัฒนาหรือสร้างรากฐานของระบบเพื่อรองรับการพัฒนา Feature ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เราเปิดให้ผู้ใช้ได้ Feature ใหม่ทุกๆ 2 สัปดาห์ ในการพัฒนา Product เราใช้หลัก Test-Driven Development (TDD)

Responsibilities

  • พัฒนา Wongnai เพื่อปรับปรุงและเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ โดยทำงานใกล้ชิดกับ Product Manager, UX/UI Designer, ทีม Web Frontend/Backend/iOS/Android และอาจรวมถึงทีมอื่นๆ ด้วยเช่น ทีม Marketing, Data Operations เพื่อร่วมกันคิดออกแบบการทำงานของระบบเพื่อรองรับฟีเจอร์ใหม่ๆ อยู่เป็นประจำ
  • ควบคุมคุณภาพของโค้ดให้มีคุณภาพที่ดี ทำงานได้ถูกต้อง ทดสอบและดูแลได้ง่าย มีความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ดี

Qualifications

  • มีความรู้และเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่อง Data Structure, Algorithm, OOP, Coding, Design Patterns, Best Practices ต่างๆ
  • สามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ต้องการความรวดเร็วในการทำงาน
  • มี Growth mindset และยินดีที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ หรือสอนให้กับคนอื่นได้
  • สามารถใช้ภาษา Golang เพื่อพัฒนาโปรแกรมได้อย่างชำนาญ
  • ถ้ามีความคุ้นเคยกับ JavaScript MVC, DevOps practices, CI/CD pipelines, TDD, unit, integration, และ E2E tests อื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
งานที่คล้ายกัน
Engineering Lead (Web Development - Technical role)
Nimble ( Bangkok ) ประกาศเมื่อ 8 วันที่ผ่านมา
Leader, Systems Engineer
Cisco ( Bangkok ) ประกาศเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา
Junior Data Technology Engineer
kyklo.co ( Bangkok ) ประกาศเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา
Ruby Developer
kyklo.co ( Bangkok ) ประกาศเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา
Software Engineer
Amdocs ( Bangkok ) ประกาศเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา
Customer Engineer Training (CET) Program - Thailand(Electrical)
Vertiv ( Thailand ) ประกาศเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา
Customer Engineer Training (CET) Program - Thailand(Mechanical)
Vertiv ( Thailand ) ประกาศเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา
Program Asset Configuration Controller (Graduate Engineer)
Alstom ( Bangkok ) ประกาศเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา
Reliability / Maintenance Engineer
ExxonMobil ( Chonburi ) ประกาศเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา
Mechanical / Material Engineer
ExxonMobil ( Chonburi ) ประกาศเมื่อ 14 วันที่ผ่านมา

มากกว่าจาก LINE MAN Wongnai
Operations Executive (POS) - (1 year Contract)
LINE MAN Wongnai ประกาศเมื่อ 13 วันที่ผ่านมา
VP of Ads
LINE MAN Wongnai ประกาศเมื่อ 13 วันที่ผ่านมา
Operations Manager (POS)
LINE MAN Wongnai ประกาศเมื่อ 12 วันที่ผ่านมา

Intern - Software Engineer, Backend (Go)

สมัครตอนนี้
Back to search page